DISCLAIMER

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. De informatie op de website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Mocht u problemen ondervinden op de website, laat ons dit dan weten via ons contactformulier.


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grunbach is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.


Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Grunbach. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Grunbach. Nederlands recht is van toepassing.


Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Grunbach is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Grunbach, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Grunbach.


Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto's toestemming verleend aan Grunbach. Grunbach heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact met ons opnemen.


Grunbach sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Grunbach, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Grunbach is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website van Grunbach is verkregen.

GRUNBACH LIFTEN

Smitspol 20J
3861 RS  Nijkerk

T 033 888 5510
KvK 80.21.6579

info@grunbach.com

 

 

 


CONTACT

Grunbach Liften
Smitspol 20J
3861 RS Nijkerk
T 033 888 5510
info@grunbach.com