MILIEUBELEID & DUURZAAMHEID

De directie van Grunbach is van mening dat continuïteit op de lange termijn alleen dan gewaarborgd is als er niet alleen sprake is van een gezonde financiële bedrijfsvoering, maar ook van een duidelijk streven naar een maatschappelijk verantwoorde opstelling ten aanzien van onze omgeving en het milieu.

Effectief ingrijpen
Grunbach werkt volgens een vastgelegd milieumanagementsysteem dat erop is gericht de zorg voor het milieu als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering op te nemen. Hierbij verplichten wij ons om de prestaties op dit gebied constant te verbeteren. Bij de realisatie van dit systeem hanteren wij de hieronder beschreven principes.

Wet- en regelgeving 
Primair stelt Grunbach zich tot doel om in al haar handelen ten aanzien van milieuaspecten zich minimaal te houden aan hetgeen is voorgeschreven in de geldende wet- en regelgeving, zoals (onder andere) het Activiteitenbesluit en de PGS-15.

Bedrijfsprocessen
In alle gangbare processen van de bedrijfsvoering van Grunbach zal in toenemende mate ook rekening worden gehouden met de milieubelasting die deze processen tot gevolg hebben. De nadruk zal hierbij primair liggen op het terugbrengen van het gebruik van energie en grond- en afvalstoffen, binnen de compartimenten bodem, afval en energie.

Investeringen & leveranciersselectie
Bij investeringen op de middellange en lange termijn kijken wij naar de effecten van deze investering op het milieu. Deze aspecten zullen mede van invloed zijn op de te nemen beslissingen. Bij de keuze- en de beoordeling van onze leveranciers zal naast de huidige elementen ook rekening worden gehouden met hun prestaties op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Met deze maatregelen tracht de directie van Grunbach met haar medewerkers, klanten en leveranciers gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een duurzame rol in onze samenleving.

 

GRUNBACH LIFTEN

Smitspol 20J
3861 RS  NIJKERK

T 033 888 5510
KvK 80.21.6579

info@grunbach.com

 

 

 


CONTACT

Grunbach Liften
Smitspol 20J
3861 RS Nijkerk
T 033 888 5510
info@grunbach.com