LIFTONDERHOUD

LIFTONDERHOUD IS NOODZAKELIJK
Regelmatig onderhoud aan uw liftinstallatie is noodzakelijk om de veilige werking te blijven waarborgen. Voor liften in openbare- of bedrijfsgebouwen geldt daarom een wettelijk voorgeschreven onderhoudsplicht. Sinds 01 januari 2004 toetsen de ARBO-diensten aan de hand van de ARBO wetgeving VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) of een liftinstallatie deugdelijk is onderhouden. Hier wordt gekeken naar onderhoudsintervallen, keuringen en de historie van de lift.

U WILT MAXIMALE BESCHIKBAARHEID VAN DE INSTALLATIE
Liften zijn een belangrijke schakel in de verticale logistiek van het gebouw en in de mobiliteit van de gebruikers. U wilt daarom maximale beschikbaarheid van de installatie. Preventief onderhoud verkleint aanmerkelijk de kans op ongewenste storingen. Het tijdig opmerken van een mogelijk defect kan bovendien ook grotere onverwachte reparaties voorkomen. U kunt ervan verzekerd zijn dat Grunbach alles in het werk stelt om uw installatie in optimale conditie en daarmee beschikbaar te houden.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Onderhoudscontracten zorgen voor veiligheid en maken
 kosten beheersbaar. Hier geldt altijd: 'voorkomen is beter dan genezen'. Grunbach garandeert de kwaliteit van haar producten en is aansprakelijk voor de veilige werking, mits de installatie deugdelijk en volgens de fabrieksvoorschriften is onderhouden. Het niet of door derden laten uitvoeren van onderhoud of andere noodzakelijke werkzaamheden kan van invloed zijn op de garantie van de lift en verlegt mogelijk de aansprakelijkheid van Grunbach op een veilige werking.

GEMEENSCHAPPELIJK BELANG

Grunbach analyseert in nauw overleg met de opdrachtgever het gebruik van de liftinstallatie. Wij kunnen op die manier onderhoudschema's afstemmen op de dagelijkse praktijk en waar nodig bijsturen. Hiermee optimaliseren wij de veiligheid en de bedrijfszekerheid van de installatie. Dat werkt beter en prettiger, voor onze klanten, maar ook voor ons.

GRUNBACH TOTAL LIFT SERVICE®
Grunbach voert liftonderhoud uit volgens het Grunbach Total Lift Service® programma (GTLS). Dit betekent dat wij u de zorg voor de lift geheel uit handen nemen. Met een keuze uit een drietal contractvormen bepaalt u daarbij zelf de mate van kostenbeheersing:

Onderhoudsprogramma GTLS
Uitvoeren van het preventieve onderhoud. Tussentijdse storingen en onderdelen worden separaat berekend.

Onderhoudsprogramma GTLS+
Uitvoeren van het preventieve onderhoud en het assisteren bij liftkeuringen. Tussentijdse storingen worden niet berekend. Gebruikte onderdelen worden separaat berekend.

Onderhoudsprogramma GTLS++
Uitvoeren van het preventieve onderhoud, aanvullende inspecties en het assisteren bij liftkeuringen. Tussentijdse storingen en alle gebruikte materialen zijn voor rekening van Grunbach.

WAAROM U KIEST VOOR ONDERHOUD DOOR GRUNBACH:

  • Optimale veiligheid en beschikbaarheid
  • Beheersing van uw kosten
  • Geen verlegging van aansprakelijkheid
  • Geen discussie bij garantiezaken
  • Door de fabriek opgeleide monteurs
  • Optimale en snelle beschikbaarheid van reservedelen
  • Voorrang bij storingen

 

 

GRUNBACH LIFTEN

Smitspol 20J
3861 RS  NIJKERK

T 033 888 5510
KvK 80.21.6579

info@grunbach.com

 

 

 


CONTACT

Grunbach Liften
Smitspol 20J
3861 RS Nijkerk
T 033 888 5510
info@grunbach.com